Menu

DBU Sjælland - Delegeretmøde 2019

image
Brian Larsen
05. februar 2019 kl. 11:00
RIF Fodbold havde 2 forslag med på mødet

Lørdag d. 2. februar 2019 var RIF Fodbold repræsenteret på DBU Sjællands delegeretmøde  i Hvidovre. På mødet deltog formand Brian Larsen og seniorformand Rasmus B. Larsen. RIF Fodbold havde indsendt 2 forslag til mødet: udvidelse samt styrkelse af Sjællandsserien samt forslag til ændring af indrangeringsreglerne i ungdomsfodbolden, således at det udelukkende baseres på sportslige resultater.

Det var ikke kun RIF Fodbold, der havde stillet forslag til ændringerne omkring Sjællandsserien og Serie 1. Gørslev og Haslev havde lignende forslag, som derfor blev drøftet under et. Der var ikke umiddelbart opbakning blandt de fremmødte til forslaget, som heller ikke blev bakket op af DBU's bestyrelsen, bl.a. fordi der pt. sker en masse omkring turneringstrukturen på tværs af lokalunionerne - herunder også på Sjælland. Drøftelserne endte officielt med, at de 3 klubber (RIF Fodbold, Gørslev og Haslev) trak forslaget mod, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på turneringstrukturen i forhold til Sjællandsserien og Serie1. Det er forventeligt, at RIF Fodbold, Gørslev og Haslev inviteres med i denne arbejdsgruppe.

RIF Fodbolds andet forslag omkring ændringen af indrangeringsregler skabte - ikke overraskende - dagens største debat. Det var heller ikke overraskende, at flere licensklubber (bl.a. Slagelse, Hørsholm, Lyngby og Farum) ikke ønskede at ændre det nuværende setup. RIF Fodbolds formand argumenterede med udgangspunkt i manglende gennemsigtighed og forskelsbehandling for, at det udelukkende skulle være sportslige resultater, som afgjorde indplaceringen af klubberne i de forskellige rækker. Det var der heldigvis flere klubber, som var enige i, og efter debatten modtog RIF Fodbold mange positive tilkendegivelser fra ikke licensklubber. DBU Sjælland ikke kunne imidlertid ikke støtte op om RIF Fodbolds formulering af forslaget. Samtidig anerkender bestyrelsen i RIF Fodbold, at der er mange aspekter i en omlægning af indrangeringen, som bør belyses yderligere. Derfor endte drøftelserne med, at forslaget officielt blev trukket mod, at en arbejdsgruppe bliver nedsat for at kigge på indrangeringsprocessen. DBU Sjælland har lovet RIF Fodbold en plads i denne arbejdsgruppe. RIF Fodbold vil snarest tage fat i de klubber, som bakkede op om forslaget, således at vi kan stå sammen i det kommende arbejde, da det må forventes at arbejdsgruppen møder stor modstand hos licensklubberne på Sjælland.

Formand Brian Larsen havde følgende kommentarer efter mødet: "Vi vidste på forhånd godt, at vi er oppe mod stærke interesser både i DBU og hos licensklubberne. Derfor havde vi heller ikke de store forhåbninger i forhold til at få vedtaget ændringerne i dag. Vi mener dog, at indrangeringsprocessen helt grundlæggende er så uretfærdig og gammeldags, at vi vil kæmpe for at få lavet det om. Det glæder mig derfor også, at vi i dag har fået mange positive tilkendegivelser fra klubber, som vi kan sammenligne os med. Det giver mig håb om, at vi kan ændre tingene selvom det bliver op ad bakke. Det skal dog ikke holde os tilbage. Vi vil kæmpe for en fair turneringstruktur - uanset om man er en stor eller lille klub".

Man kan få et hurtigt overblik over DBU Sjællands Delegeretmøde 2019 her.