Menu

Sponsorat fra EDC Selandia Ringsted

image EDC Selandia Ringsted +25 års lokal erfaring
Brian Larsen
02. september 2020 kl. 21:05
Ekstra håndsrækning til RIF Fodbold i udfordrende tid.

Som så mange andre klubber og foreninger, er RIF Fodbold også udfordret af COVID-19. Helt konkret har det betydet aflysninger af begge klubbens store fodbolddage i 2020. Fodbolddagene er normalt en vigtig indtægtskilde for klubben, så årets aflysninger efterlader et pænt hul i klubkassen.

Netop det faktum, at foreningslivet er ekstra hårdt ramt i år, har fået EDC Selandia i Ringsted til at støtte yderligere op om RIF Fodbold. Medindehaver Thomas Christensen: "Da EDC, trods COVID-19, har haft et godt år, så er vi glade for at kunne støtte yderligere op om byens frivillige foreningsliv. Vi har gennem længere tid haft et god samarbejde med RIF Fodbold, så derfor er det naturligt for os og støtte op om foreningens godt 600 medlemmer samt de aktiviteter, som klubben allerede har sat i gang på både børne- og ungdomsniveau. Fodboldklubben spiller en vigtig rolle i byens foreningsliv, og det vil vi godt bakke ekstra op i en svær tid, hvor indtægterne til klubben er udfordret".

Klubbens formand Brian Larsen: "Vi er naturligvis meget glade for EDC's opbakning til vores klub. Det betyder alt, at det lokale erhvervsliv støtter op om vores værdier og aktiviteter. EDC er en af vores trofaste samarbejdspartnere, som heldigvis kan se værdi i at understøtte det lokale foreningsliv. Den ekstra opbakning er medvirkende til, at vi kan fastholdes vores høje aktivitetsniveau, herunder støtte til børne- og ungdomsturene til foråret 2021".