Menu

Ansøgning om kontingent tilskud

image

Pulje til fritidsaktiviteter til børn i udsatte familier

Byrådet har afsat en pulje, der skal støtte fritidsaktiviteter for dels flygtningebørn og dels børn i økonomisk udsatte familier.

Det er et politisk ønske om, at alle børn skal have mulighed for at dyrke idræt, gå til spejder eller spille musik, der har ført til, at denne pulje er blevet oprettet.

Målgruppen er dels flygtningebørn fra familier, hvor forældrene er i den 5-årige integrationsperiode, og dels børn i økonomisk udsatte familier, hvor kun den ene af forældrene har en indtægt, og hvor denne indtægt er kontanthjælp, uddannelsesydelse eller integrationsydelse.

Formålet med puljen er at styrke den sociale, sproglige og kulturelle integration af børn, som ellers af økonomiske årsager har svært ved at deltage i fritidsaktiviteter, så børnene kan deltage på lige fod med deres kammerater i foreningslivet og i de kommunale fritidstilbud

”Jeg er meget glad for, at vi nu kan hjælpe børn, som ellers ville have svært ved at blive en del af fritids- og foreningslivet i Ringsted,” siger Britta Nielsen, Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

”Det er Byrådets mål at forebygge social isolation for børn af økonomisk udsatte familier, og det kan være svært for børn at opleve, at de ikke kan spille fodbold eller gå til spejder sammen med deres venner efter skoletid. Nu kan de deltage på lige fod og få både sociale og sunde oplevelser, som kan styrke dem i deres hverdag.”

Ansøgningsblanket samt pjece kan fås via link herunder eller via Ringsted Kommunes hjemmeside samt hos sagsbehandlerne i arbejdsmarkedscentret, og det er også her, man kan få flere oplysninger om puljen.

Støtten kan gives til deltagelse i fritidsaktiviteter som f.eks. spejder, sport og idræt, musikskole, ungdomsskole, m.v., og kan dække udgifter til betaling af kontingent, stævnedeltagelse, sportstøj og andet udstyr til aktiviteten.

Der kan gives op til 2.500 kr. om året til hvert barn i højst 3 år.

 

=>=> Ansøgningsskema vedr. kontingent tilskud <=<=   

=>=> Pjece om ansøgning til kontingent tilskud <=<=