Menu

Klubbens forventninger

image

FORVENTNINGER

Forældrene er hjørnestenen i vores børne- og ungdomsarbejde. Uden deres hjælp og støtte ville klubben, og ikke mindst børnene, være dårligt stillet, når passionen for fodbold skal udleves.

Det er vigtigt at forstå, at alle skal bidrage aktivt i vores klub, hvis vi skal skabe de bedste rammer for vores børn og unge. Hvis vi alle løfter i samlet folk, så kan den enkeltes indsats holdes på et meget overskueligt niveau.

Når dit barn er medlem af vores klub, forventer vi følgende af dig som forælder:

 • Du sørger for at kontingentet bliver betalt til tiden.
 • Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 • Du giver et par gange om året en hjælpende hånd med ved diverse praktiske opgaver eller arrangementer i klubben.
 • Du medvirker til at holde orden i klubben.
 • Du bakker op om trænere og ledelse. Hvis der er klagepunkter, så kontakt bestyrelsen, så dialog straks kan påbegyndes.
 • Du søger ikke at opnå fordele for eget barn. Fodbold er en holdsport, og en forening bygger på fællesskab.
 • Du bakker op om kørsel og andre nødvendigheder på dit barns årgang.

I forbindelse med kampe og træning, skal du efterleve disse forældrebud:

 • Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det!
 • Du opfører dig ikke på en måde, som børnene ikke bryder sig om.
 • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 • Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
 • Du respekterer trænerens beslutninger.
 • Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
 • Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
 • Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
 • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 • Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig!

Hvis vi alle respektere ovenstående, så vil vi få en fantastisk klub, hvor der er plads til alle, og hvor vi kan skabe nogle unikke oplevelser for jeres børn – og jer som forældre.

KONTINGENTREGLER

Alle medlemmer i RIF Fodbold skal betale kontingent. Kontingentet fastsættes af klubbens bestyrelse. Kontingentet betales forud. RIF Fodbold har IKKE prøvemedlemskaber og indbetalt kontingent refunderes derfor ikke.

Man kan naturligvis ikke deltage i hverken kamp eller træning, hvis man ikke betaler sit kontingent. Derudover mister man sin adgang til DBU's KampKlar, som er det system, så holdene bruger til at styre deres aktiviteter - herunder træning og kamp. Hvis et medlem er i restance ved evt. klubskifte, så tilbageholder RIF Fodbold spillercertifikatet inden restancen er betalt.

Kontingentperioderne dækker 1/1-30/6 og 1/7-31/12. Kontingentet giver ret til at deltage i årgangens aktiviteter. Det er klubbens målsætning, at alle børne- og ungdomspillere tilbydes at komme med til kamp jævnligt.

Alle spørgsmål vedr. kontingent skal rettes til klubbens kontor via kontor@rif-fodbold.dk.

DBU’s KAMPKLAR

Når dit barn er medlem i RIF Fodbold får du adgang til DBU’s Kampklar, som er RIF Fodbolds fodboldintranet, hvor du kan følge med i dit barns årgangs aktiviteter – fx træninger, kampe og forældremøder. Du har pligt til at benytte KampKlar og til- og afmelde dit barn til de forskellige aktiviteter, således at trænerne ved hvem der kan deltage. Du kan få hjælp til at komme i gang med KampKlar hos trænerne eller via DBU’s hjemmeside – klik her.

MELD DIT BARN IND

Indmeldelsen SKAL ske via klubbens hjemmeside.

MELD DIT BARN UD

Udmeldelsen SKAL ske via klubbens hjemmeside.

Luk